Barbaflink

Barbaflinkt är en lysande forskare.

Varken kemi, astrofysik eller genetik är något outforskat för honom.

Stärkande drycker, konstiga maskiner… dessa fantastiska uppfinningar är ibland användbara, men de leder ofta till katastrofer.

anim_barbibul